Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký

Lycaena dispar (Haworth, 1803)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Najväčší druh z našich ohniváčikov s rozpätím krídel 28 - 42 mm. Krídla samčekov sú zho­ra žiarivo oranžovočervené, s úzkym hnedým lemom. Samičky majú predné krídla bledooranžové, so širším hnedým lemom a hnedými škvrnkami, zadné krídla sú bledohnedé, s oranžovožltým pásom pri zadnom okraji. Zo spodnej strany sú krídla oboch pohlaví podobné, predné krídla oranžovohnedé, s čiernymi bielo olemo­vanými škvrnami a bledomodrým okrajom, zadné krídla sú bledomodré až modrohnedé, s čiernymi bielo lemo­vanými škvrnami a s oranžovým pásom pri okraji. Húse­nice sú zelené, mierne sploštené, so silnými štetinami.

Ekológia

Dve generácie do roka. Motýle lietajú od mája do júna (1. gen. - jarná) a od júla do augusta (2. gen. - letná) na vlhkých a podmáčaných lúkach a na brehoch potokov a riek. Húsenica žije na štiavci konskom (Rumex hydrolapathum), kučeravom (R. crispus) a tupolistom (R. obtusifolius). Húsenice druhej generácie prezimujú a kuklia sa v máji.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh. Vo Francúz­sku, Taliansku, Nemecku a Poľsku sa vyskytuje ostrovčekovito, súvislejšie v juhovýchodnej časti Európy severne až po Slovensko, ďalej cez európsku časť Ruska až na Ďaleký východ.

Rozšírenie na Slovensku

Rozšírený v nižších a stredných polohách, hojnejšie hlavne pozdĺž vod­ných tokov. Miestami hojný, napr. v okolí Bratislavy, Banskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi. Na Slovensku žije poddruh L. d. rutilus (Werneburg, 1864).

Faktory ohrozenia

Ničenie vhodných biotopov napr. odvodňovaním,ale aj zarastanie pôvodne nelesných plôch náletovými drevinami.

Zaujímavosti

Vo Veľkej Británii vyhynul ohniváčik veľký už v 19. storočí. Najsevernejšie v Európe sa vyskytuje v Holandsku, kde žije ssp. batavus.


 

Počet lokalít

40

Priemerná plocha TML

110 761 m2

Počet mapovateľov

17

Počet vykonaných návštev na TML

380

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (203),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (196),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (190),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (156),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (147),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (132),Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (84),Plebejus argus (Linnaeus, 1758) (81),Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (74),Inachis io (Linnaeus, 1758) (72)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
8.9% 50.0% 41.1%
PAN:
9.7% 59.7% 30.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
32.2% 44.5% 23.3%
PAN:
41.7% 42.4% 15.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.5% 45.8% 20.7%
PAN:
38.9% 46.5% 14.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
15.3% 56.4% 28.3%
PAN:
9.7% 68.8% 21.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 84,9 %
A04 - pasenie 6,5 %
D02 - úžitkové vedenia 5,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,2 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 28,7 %
K02 - biologické procesy 28,3 %
I01 - druhové invázie 8,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,1 %
A04 - pasenie 5,3 %
A06 - 4,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 4,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 3,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 3,2 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 53,7 %
A04 - pasenie 43,9 %
K02 - biologické procesy 2,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 39,7 %
A03 - kosenie 29,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,8 %
G05 - iné ľudské vplyvy 3,5 %
J01 - požiar a potlačenie požiaru 3,5 %
D02 - úžitkové vedenia 1,4 %
I01 - druhové invázie 1,4 %
A04 - pasenie 0,7 %
D01 - dopravné siete 0,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV