Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový

Colias myrmidone (Esper, 1781)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Sfarbením veľmi premenlivý druh. Obe pohlavia majú krídla zhora žlto oranžové s pomerne úzkym tmavohnedým  postranným lemom a tmavou škvrnkou v strede pri hornom okraji predného krídla. Približne v strede zadných krídel je viac-menej nápadná oranžová škvrna. Samičky majú v hnedom leme na oboch pároch krídel nápadné žlté škvrnky. Forma alba má základné sfarbenie krídel bledožlté. Húsenice sú sýtozelené s bielym až žltým tenkým pásikom na boku tela. Kukly sú žltkasté, vodorovne zavesené na rastlinách.

Ekológia

Motýle lietajú v riedko zarastenej lesostepnej krajine, na výslnných lesných rúbaniskách v listnatých lesoch na nížinách a v pahorkatinách (od 100 do 500 m n. m.). Vyskytujú sa dve generácie do roka (V. – VI. a VII. – IX.). Samičky  kladú vajíčka jednotlivo na horné listy rôznych druhov zanovätí  − z. regensburská (Ch. ratisbonensis), z. nízka (Ch. supinus)a na zanovätník černejúci (Lembo tropis  nigricans). V Bielych Karpatoch je ich živnou rastlinou zanoväť rakúska (Ch. austriacus). Húsenice, ktoré sa vyliahnu z vajíčok nakladených druhou generáciou, prezimujú v zámotku pod živnou rastlinou. Kukly sú prichytené opaskom a kremasterom (koncovou časťou brušnej oblasti kukly) priamo na živné rastliny.

Celkové rozšírenie

Európsky druh. Výskyt je veľmi lokálny od juhovýchodu Nemecka a Rakúska cez Česko, Slovensko, Poľsko a Litvu až po južný Ural.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti sa vyskytoval na mnohých lokalitách od Záhoria, cez úpätie Malých Karpát, Podunajskú nížinu, Považský a Pohronský Inovec, Čiernu horu až po Východoslovenskú nížinu. V súčasnosti sa na väčšine týchto lokalít nevyskytuje. Známe sú iba populácie z bielych Karpát a Považského Inovca, ale aj tu je v posledných rokoch badateľný výrazný úbytok. Trvalý výskyt v Borskej nížine, Malých Karpatoch a Javorníkoch je neistý. Uvádza sa výskyt na 3 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Zarastanie riedkych teplých lesných a lesostepných porastov v dôsledku zmeny ich obhospodarovania, hlavne absencia tradičného kosenia a pasenia hovädzieho dobytka a kôz.

Zaujímavosti

Od podobného žltáčika vičencového (Colias crocea)sa druh líši výrazne užším tmavohnedým lemom na okraji krídel bez žlto poprášených žiliek a samičky aj výraznejšími  žltými škvrnami v leme zadných krídel, spojenými takmer do pásika.

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

11 960 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

235

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (141),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (112),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (112),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (91),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (78),Colias alfacariensis Ribbe, 1805 (77),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (73),Plebejus argus (Linnaeus, 1758) (72),Boloria dia (Linnaeus, 1767) (69),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (64)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
7.2% 92.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
57.4% 28.1% 14.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.0% 30.2% 6.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
7.2% 92.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 71,8 %
A04 - pasenie 27,1 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 39,3 %
K02 - biologické procesy 30,6 %
A03 - kosenie 19,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 6,2 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 0,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV