Vytlačiť

očkáň hnedý

očkáň hnedý

Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

4

Priemerná plocha TML

15 729 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

29

Priemerný počet druhov v zázname

11


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Melitaea diamina (Lang, 1789) (17),Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) (12),Diacrisia sanio (Linnaeus, 1758) (11),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (10),Erebia medusa (Denis et Schiffermueller, 1775) (10),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (10),Aglais urticae (Linnaeus, 1758) (9),Erebia medusa (Denis et Schiffermüller, 1775) (9),Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) (8),Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (7)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
65.5% 34.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
72.4% 27.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
72.4% 27.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
69.0% 31.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 60,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %
I02 - problémové pôvodné druhy 10,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV