Vytlačiť

Spriadač kostihojový

Spriadač kostihojový

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Počet lokalít

23

Priemerná plocha TML

28 938 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

107

Priemerný počet druhov v zázname

13


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (74),Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (69),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (56),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (55),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (45),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (41),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (38),Inachis io (Linnaeus, 1758) (35),Minois dryas (Scopoli, 1763) (33),Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (32)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
29.5% 59.0% 11.5%
PAN:
90.9% 9.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
36.1% 62.3% 1.6%
PAN:
63.6% 36.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
44.3% 54.1% 1.6%
PAN:
54.5% 45.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.5% 39.3% 8.2%
PAN:
90.9% 9.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 25,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,8 %
A03 - kosenie 19,4 %
D01 - dopravné siete 19,4 %
D02 - úžitkové vedenia 9,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 53,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 15,4 %
A03 - kosenie 10,3 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 7,7 %
A04 - pasenie 5,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 42,9 %
A04 - pasenie 42,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 37,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 25,0 %
A01 - pestovanie 12,5 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 12,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 12,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV