Vytlačiť

spriadač kostihojový

spriadač kostihojový

Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

230 EUR


Počet lokalít

23

Priemerná plocha TML

28 938 m2

Počet mapovateľov

15

Počet vykonaných návštev na TML

130

Priemerný počet druhov v zázname

13


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (92),Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) (82),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (70),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (69),Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (57),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (49),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (48),Inachis io (Linnaeus, 1758) (44),Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (40),Minois dryas (Scopoli, 1763) (39)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
32.7% 49.1% 18.2%
PAN:
10.0% 80.0% 10.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
38.2% 53.6% 8.2%
PAN:
60.0% 35.0% 5.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.5% 50.9% 3.6%
PAN:
65.0% 30.0% 5.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
49.1% 38.2% 12.7%
PAN:
15.0% 75.0% 10.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,0 %
A04 - pasenie 24,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 20,0 %
D01 - dopravné siete 20,0 %
D02 - úžitkové vedenia 6,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 4,0 %
K02 - biologické procesy 2,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 21,9 %
A03 - kosenie 15,1 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 6,8 %
A04 - pasenie 5,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 5,5 %
D01 - dopravné siete 1,4 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 1,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 42,9 %
A04 - pasenie 42,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 30,8 %
A04 - pasenie 23,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 15,4 %
A01 - pestovanie 7,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 7,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 7,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV