Vytlačiť

Brenthis hecate (Denis et Sciffermueller, 1775)

Brenthis hecate (Denis et Sciffermueller, 1775)

Brenthis hecate (Denis et Sciffermueller, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

166 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)