Vytlačiť

Sitaris muralis (Forster, 1771)

Sitaris muralis (Forster, 1771)

Sitaris muralis (Forster, 1771)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)