Vytlačiť

fuzáč alpský

fuzáč alpský

Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Veľký, 15 − 38 mm dlhý chrobák, výrazne bledomodro sfarbený s charakteristickými čiernymi, svetlo lemovanými škvrnami na štíte a krovkách. Tykadlá sú dlhé, pri oboch pohlaviach presahujúce telo. Na 3. – 8. tykadlovom článku sú výrazné čierne zhluky chĺpkov. štít má po stranách tŕňovitý výbežok. Krovky sú jemne zrnité. Pohlavný dimorfizmus nie je veľmi výrazný, ale samičky sú mohutnejšie a majú kratšie tykadlá.

Ekológia

Imága (dospelé jedince) kladú vajíčka do zasychajúceho dreva. Larvy sú polyfágnena listnatých stromoch. V našich podmienkach sa vyvíjajú v mŕtvom, polosuchom až suchom dreve, prevažne na starých bukoch a hraboch, ale známy je aj vývin lariev na breste (Ulmus), hrabe (Carpinus), lipe (Tilia) a gaštane (Castanea). často sa stávajú potravou ďatľov, prípadne mravcov z rodu Camponotus. Larválny vývoj trvá 2 − 3 roky, posledný larválny instar sa kuklí koncom mája tesne pod povrchom dreva. Imága si vyhrýzavajú výletové otvory. V prírode sa vyskytujú od júna do septembra, aktívne sú hlavne za slnečného počasia. Živia sa miazgou poranených stromov. Je to podhorský až horský druh vyskytujúci sa prevažne v nadmorskej výške od 600 do 1000 m, hlavne na teplých, južných stráňach.

Celkové rozšírenie

Stredná a južná Európa, čiastočne zasahuje aj do severnej Európy (južné Švédsko), Krym, Kaukaz, Arménsko, blízky východ (Palestína, Sýria).
 

Rozšírenie na Slovensku

Vyskytuje sa miestami hojne na vhodných stanovištiach po celom území (napr.  biele Karpaty, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy, Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, Vysoké Tatry, Vihorlat). Zaregistrovaný bol na 76 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh bol kedysi veľmi hojný, klasifikovaný ako technický škodca dreva. Jeho postupný úbytok spôsobuje hlavne vyrubovanie pôvodných porastov starých bučín. Ponechávanie vyťaženého bukového dreva v lese cez leto tiež nepriaznivo vplýva na veľkosť populácie, lebo práve tu sa vykladie veľké množstvo samičiek. Jeho následným odvozom na spracovanie dochádza k likvidácii významných častí miestnych populácií tohto druhu.

Zaujímavosti

Kresba na krovkách fuzáča alpského je veľmi premenlivá. Na základe jej vzhľadu bolo v minulosti opísaných vyše sto rôznych farebných odchýlok (aberácií) od jedincov s čisto modrými krovkami bez škvŕn až takmer s úplne čiernymi krovkami. Premenlivá je aj škvrna na štíte.

Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

29 558 484 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

124

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (13),Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) (12),Stictoleptura scutellata scutellata Fabricius, 1781 (7),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (5),Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 (4),Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) (4),Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) (4),Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (3),Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (3),Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
34.4% 62.2% 3.4%
PAN:
38.2% 50.0% 11.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
65.6% 34.4%
PAN:
76.5% 23.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
77.8% 22.2%
PAN:
76.5% 23.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.9% 57.8% 3.3%
PAN:
50.0% 38.2% 11.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 82,1 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 7,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 58,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 20,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 20,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV