Vytlačiť

fuzáč karpatský

fuzáč karpatský

Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)

TaxOriginCode:

15


Morfológia

Stredne veľký chrobák, dlhý 9 − 16 mm. Samičky sú zreteľne mohutnejšie a väčšie ako samčeky. hlava a štít sú leskločierne, jemne zrnité, na hlave sú po stranách pomerne veľké zlatožlté oči. Krovky sú lesklé, hrubo vrásčito bodkované, modré až modrozelené, zriedkavo fialové až čierne. bruško a nohy sú čierne.

Ekológia

Fuzáča karpatského môžeme najčastejšie zastihnúť na lesných plochách v dolinách a popri vodných tokoch s porastom zemolezu čierneho (Lonicera nigra)a zemolezu tatárskeho (Lonicera tatarica). Tieto kry sú živnou rastlinou pre larvy fuzáča karpatského. Larvy sa vyvíjajú 2 – 3 roky v koreňoch alebo hrubších kmienkoch. Kuklia sa v komôrke pod kôrou. Dospelé fuzáče sa vyskytujú v júni a júli na hostiteľskej rastline. Prítomnosť na lokalite sa dá zistiť aj podľa výletových otvorov na zemoleze.

Celkové rozšírenie

Karpatský endemit vyskytujúci sa na Slovensku, v Poľsku, Ukrajine a Rumunsku. Vo všetkých spomenutých štátoch je veľmi vzácny a prísne chránený. Je považovaný za preglaciálny relikt.

Rozšírenie na Slovensku

Na Slovensku obýva montánne oblasti karpatských pohorí. Centrom jeho rozšírenia sú Nízke Tatry a Malá a Veľká Fatra. V Nízkych Tatrách sa vyskytuje hlavne v severnej časti, v oblasti Bieleho a Čierneho Váhu. Nájdený bol aj vo Vysokých Tatrách (Podbanské), v Slovenskom rudohorí a na Liptove. Vyskytuje sa na 5 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený hlavne ľudskou činnosťou pri intenzívnom lesnom hospodárstve, najmä vyrubovaní živných rastlín a zmenou charakteru prírodných podmienok na miestach výskytu.

Zaujímavosti

Druh bol opísaný významným slovenským (uhorským) prírodovedcom Karolom Brančíkom (*13. 3. 1842 Stará Bystrica − †18. 9. 1915 Trenčín) zo Slovenska. Podobný príbuzný druh Gaurotes virginea(Linnaeus, 1758) sa od fuzáča karpatského odlišuje červeným bruškom.

Počet lokalít

12

Priemerná plocha TML

93 192 128 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

92

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 (18),Oberea (Oberea) pupillata Gyllenhal, 1817 (16),Pachyta quadrimaculata Linnaeus, 1758 (9),Lepturobosca virens Linnaeus, 1758 (4),Obrium brunneum Fabricius, 1792 (4),Pachytodes cerambyciformis Schrank, 1781 (4),Anastrangalia reyi Heyden, 1889 (3),Anastrangalia dubia dubia Scopoli, 1763 (3),Gaurotes (Carilia) virginea (Linnaeus, 1758) (3),Monochamus sartor Fabricius, 1787 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
6.5% 79.3% 14.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
6.5% 80.4% 13.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
6.5% 87.0% 6.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
6.5% 81.5% 12.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 47,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 23,5 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 17,6 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
L10 - iné prírodné katastrofy 5,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 56,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 21,8 %
L10 - iné prírodné katastrofy 12,6 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
B04 - Používanie biocídov, hormónov a chemikálií v lesníctve 2,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 0,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV