Vytlačiť

pižmovec hnedý

pižmovec hnedý

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Veľký, 24 − 30 mm dlhý, robustný chrobák. Telo je čiernej, prípadne čiernohnedej farby s jemným kovovým leskom. Oči sú vystúpené do bokov. štít sa v prednej polovici smerom k hlave dosť prudko zužuje. Na štíte je v strede pozdĺžna hlboká ryha, na samičkách je menej nápadná. štítok medzi krovkami je dlhý a na konci zahrotený. Krovky sú bez pozdĺžneho ryhovania, iba s riedkymi nerovnomerne rozloženými bodkami. Na holeniach predných nôh má z vonkajšej strany tri ostré zuby.

Ekológia

Saproxylofágny (požierajúci mŕtve drevo) druh. Larvy sa vyvíjajú v práchne, v dutinách starých, prevažne živých listnatých stromov – duby (Quercus sp.), buky (Fagus sp.), jasene (Fraxinus sp.), vŕby (Salix sp.), hraby (Carpinus sp.), často na solitérnych stromoch alebo v alejach – orechy (Juglanssp.), lipy (Tilia sp.). Vývoj trvá 2 – 3 roky alebo dlhšie. Larvy dorastajú do 9 – 10 cm. Kuklia sa v kokónoch zlepených z rozdrveného dreva. Imága (dospelé jedince) sa v prírode vyskytujú od mája do októbra. Aktívne sú hlavne večer a v noci, ale dutiny opúšťajú iba zriedka. Lietajú iba na krátke vzdialenosti.

Celkové rozšírenie

Osmoderma eremita s.l. (v širšom zmysle slova) obýva takmer celú Európu od južného Švédska a Fínska až po Sicíliu. Podľa najnovších poznatkov sa v rámci tohto druhu rozlíšili štyri samostatné druhy, ktorých areály sa len čiastočne prekrývajú. O. eremitas.s. (v užšom zmysle) žije v západnej Európe (južné Švédsko, Francúzsko, severné Španielsko, Taliansko), O. cristinae Sparacio, 1994, na severe Sicílie, O. lassallei Baraud & Tauzin, 1991, na severe Grécka a O. barnabita Motschulsky, 1845, v strednej a východnej Európe (vrátane celého územia Slovenska)  a v západnom Rusku

Rozšírenie na Slovensku

Pižmovec bol na Slovensku kedysi veľmi hojný, v súčasnosti sa vyskytuje iba lokálne v pôvodných listnatých lesoch do 600 m n. m. a v starých alejach. Novšie nálezy pochádzajú predovšetkým z juhozápadného Slovenska (napr. okolie rieky Rudavy na Záhorí, Šaštín, Bratislava) a zo stredného Slovenska (napr. Banská Štiavnica). Druh O. barnabita sa vyskytuje na 15 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený hlavne odstraňovaním starých stromov z parkov a alejí. Ohrozuje ho aj fragmentácia pôvodného širokého areálu výskytu.

Zaujímavosti

Pižmovec dostal slovenské rodové meno podľa intenzívnej charakteristickej vône imág, ktorá pripomína pižmo. Podobne bol odvodený aj český názov páchnik. Rozpad druhu Osmoderma eremitana rôzne druhy a to, že u nás sa nevyskytuje práve ten druh, ktorému ostalo pôvodné meno, nemá vplyv na legislatívne postavenie druhu.

Počet lokalít

16

Priemerná plocha TML

19 637 127 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

79

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Elater (Elater) ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758 (88),Liocola lugubris (Herbst, 1786) (47),Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) (43),Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 (33),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (28),Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) (15),Megopis (Aegosoma) scabricornis Scopoli, 1763 (8),Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 (6),Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (6),Cardiophorus (Cardiophorus) anticus Erichson, 1840 (5)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
10.0% 87.5% 2.5%
PAN:
18.2% 81.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
22.5% 77.5%
PAN:
30.3% 69.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
22.5% 77.5%
PAN:
30.3% 69.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.0% 87.5% 2.5%
PAN:
18.2% 81.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 65,5 %
K02 - biologické procesy 9,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 6,0 %
A03 - kosenie 4,8 %
A04 - pasenie 4,8 %
C01 - baníctvo a lomy 4,8 %
I01 - druhové invázie 4,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 83,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,7 %
I01 - druhové invázie 3,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV