Vytlačiť

Liocola lugubris (Herbst, 1786)

Liocola lugubris (Herbst, 1786)

Liocola lugubris (Herbst, 1786)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)