Vytlačiť

kováčik hrdzavý

kováčik hrdzavý

Elater (Elater) ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)