Vytlačiť

medveď hnedý

medveď hnedý

Ursus arctos

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

5 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Naša najväčšia šelma so zavalitým telom, krátkym chvostom, malými očami aj ušnica­mi, silnými nohami so širokými päťprstovými labami, ostrými pazúrmi a hustou, miestami 8 - 12 cm dlhou srsťou. Sfarbenie srsti je veľmi premenlivé, od sivohnedej až po čiernohnedú. Mladé jedince majú okolo krku bielu škvrnu, ktorá vekom mizne.

Ekológia

Na našom území obýva horské oblasti s ihličnatými a zmiešanými lesmi. Charakteristický je samotárskym spôsobom života. Medveď je spolu s medvedicou len v čase ruje. Medvede sú všežravce, ktoré konzumujú zelené časti rastlín, plody, rôzne bezstavovce, lovia aj stavovce, najmä menšie, ale príležitostne aj raticovú zver a vyhľadávajú zdochliny. Pária od konca mája do začiatku augusta, výnimočne neskôr. Mláďatá sa rodia od konca decembra do feb­ruára po 7 - 9 mesiacoch latentnej gravidity počas zimného brloženia. Vlastný vývoj zárodku trvá iba 8 -10 týždňov. Vo vrhu sú najčastejšie 2 mláďatá, ale ich počet kolíše od 1 do 3. S matkou zostávajú až do tre­tieho roku života, keď pohlavne dospievajú. Samice sa rozmnožujú v dvoj- až trojročnej perióde. V prírode sa môžu medvede dožívať 30 - 40 rokov.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v holarktickej oblasti. V palearktickej oblasti sa vyskytuje na pevnine od západnej Európy po Ďaleký východ a Japonsko. Vy­hynul na Britských ostrovoch. Vyskytuje sa v západnej Európe, v európskej časti Ruska, Číne, Kórei a južnom Japonsku. V Amerike je rozšírený v severnom Mexi­ku, v Skalnatých vrchoch, severnej a severozápadnej Kanade a na Aljaške.

Rozšírenie na Slovensku

Trvale žije v horských oblastiach severného, stredného a severovýchodného Slovenska.

Druh sa vyskytuje na 62 územiach európskeho výz­namu.

Faktory ohrozenia

Nadmerné výruby zmiešaných a ihličnatých lesov, vyrušovanie a nediferencovaný regulačný lov.

Galéria