Vytlačiť

veverica stromová

veverica stromová

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

90 EUR