Vytlačiť

Večernica malá

Večernica malá

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

28

Priemerná plocha TML

3 514 601 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

37

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (22),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (15),Myotis sp. (15),Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (14),Pipistrellus pygmaeus (13),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (12),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (11),Pipistrellus nathusii (11),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (11),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (10)


Galéria