Vytlačiť

Večernica hvízdavá (malá)

Večernica hvízdavá (malá)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

58

Priemerná plocha TML

3 725 819 m2

Počet mapovateľov

9

Počet vykonaných návštev na TML

113

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (53),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (41),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (38),Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (38),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (34),Myotis sp. (33),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (29),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (25),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (22),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (21)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
33.8% 62.0% 4.2%
PAN:
52.4% 40.5% 7.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
98.6% 1.4%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
98.6% 1.4%
PAN:
97.6% 2.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.8% 62.0% 4.2%
PAN:
52.4% 40.5% 7.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 40,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 30,0 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 10,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 10,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV