Vytlačiť

netopier vodný

netopier vodný

Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

35

Priemerná plocha TML

264 161 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

37

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (16),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (15),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (14),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (13),Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (13),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (12),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (11),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (11),Pipistrellus pygmaeus (10),Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) (9)


Galéria