Vytlačiť

netopier vodný

netopier vodný

Myotis daubentonii (Kuhl, 1819)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

57

Priemerná plocha TML

1 186 158 m2

Počet mapovateľov

11

Počet vykonaných návštev na TML

103

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (52),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (41),Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) (39),Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (35),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (34),Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (29),Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (27),Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (25),Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) (23),Pipistrellus kuhlii (22)


Galéria