Vytlačiť

Zubor hrivnatý

Zubor hrivnatý

Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

4 610 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť


Morfológia

Je to najväčší suchozemský európsky cicavec s dĺžkou tela až 350 cm a hmotnosťou do 900 kg. Hlavu má pomerne krátku, zaoblenú, predok tela je mohutnejší než zadná časť. Telo aj chvost pokrýva hustá hnedá srsť. Samce majú na brade a hrdle mo­hutnú hrivu. Samce sú oveľa väčšie ako samice, obi­dve pohlavia majú rohy, samce dlhšie. Rohy sú trvalé a vekom rastú. Na končatinách má zubor párny počet prstov, z nich 3. a 4. majú na konci rohovité kopytá.

Ekológia

Druh obýva listnaté a zmiešané lesy. Zubry sú spoločenské zvieratá a žijú vo väčších či menších stádach od 6 do 20 jedincov. Stádo vedie skúsená zubrica, samotárske sú len staré samce. Zubry sú prežúvavce a sú aktívne cez deň aj v noci. Živia sa zelenými a drevnatými časťami rastlín, taktiež lístím, halúzkami, kôrou stromov a kríkov, niekedy lesnými plodmi. Ruja zubrov prebieha v auguste až septembri, samica nosí plod 9 mesia­cov a väčšinou rodí jedno mláďa. Mláďa pohlavne dospieva v treťom roku života, plnú telesnú hmot­nosť dosahuje až v 6. až 7. roku. Môžu sa dožívať až 25 rokov.

Celkové rozšírenie

Európsky endemit, ktoré­ho pôvodný areál pokrýval takmer celú Európu. V súčasnosti zubry žijú v približne 200 uzavretých chovateľských centrách (zverniciach) a v 32 voľne žijúcich populáciách v Poľsku, Bielorusku, Litve, na Ukrajine, v Rusku a na Slovensku.

Rozšírenie na Slovensku

Zvernica v Topoľčian­kach. Od roku 2004 trvalo žije voľná črieda zubrov na severovýchodnom Slovensku v Národnom par­ku Poloniny.

Druh sa vyskytuje v 2 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Ilegálny odstrel a vyrušovanie v miestach trvalého výskytu.

Počet lokalít

1

Priemerná plocha TML

107 737 723 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

18

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) (2),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (2),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (2),Sitta europaea Linnaeus, 1758 (2),Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) (2),Turdus merula Linnaeus, 1758 (2),Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) (1),Helix pomatia LINNAEUS, 1758 (1),Ficedula parva (Bechstein, 1794) (1),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
50.0% 42.9% 7.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 42.9% 7.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 66,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV