Vytlačiť

Oriešok hnedý

Oriešok hnedý

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

0 EUR