Vytlačiť

Penica čiernohlavá

Penica čiernohlavá

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

100 EUR