Vytlačiť

Sova dlhochvostá

Sova dlhochvostá

Strix uralensis Pallas, 1771

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Je to pomerne veľká sova, ktorá má zreteľne dlhší chvost ako ostatné sovy. Samec aj sa­mica majú dve farebné formy. Pri šedej je základná forma belavá s hnedastým nádychom, pri hnedej okrovohnedá. Vrch tela je vždy tmavší a spodná časť svetlejšia. Po celom tele sú pozdĺžne tmavé hnedasté alebo čierne škvrny. Letky a chvost sú dymovohnedé so svetlými priečnymi pásikmi. Hmotnosť sa pohybuje od 800 do 1 100 g.

Ekológia

Obýva zmiešané a listnaté lesy charakteru pralesa, najmä bučiny. Páry si udržujú stále hniezdiská. Na našom území využíva na hniezdenie pre­dovšetkým staré hniezda dravcov, ale aj dutiny stro­mov. Hniezdenie začína koncom februára až v apríli, znáška obsahuje 1 - 6 čisto bielych, trochu lesklých vajec. Na znáške sedí 27 - 29 dní len samica, samec ju v tomto čase zásobuje potravou. Po vyliahnutí mláďat samec obvykle nosí potravu a samica ju dáva mladým. Potravou sú predovšetkým drobné cicavce do veľkosti veverice, vtáky do veľkosti havrana, oboj­živelníky a hmyz. Mláďatá opúšťajú hniezda po 34 - 35 dňoch, no rodiny sa držia spolu ešte aj dva ďalšie mesiace. Druh je stály, hlavne dospelé vtáky sa v zime zdržiavajú v okolí hniezdiska.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v tajgovej zóne palearktickej oblasti. Izolované populácie sú v hor­ských lesoch strednej Európy a Číny. rozšírenie na slovenskú Hniezdi predovšetkým v lesoch vo východnej časti nášho územia, vyskytuje sa aj v lesoch strednej časti, ale presná hranica západ­ného rozšírenia tohto druhu nie je známa. Vo vyso­kých pohoriach vystupuje ako hniezdič do nadmor­ských výšok 1 000 m. Druh rád obsadzuje aj vyvesené hniezdne búdky.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 13 chránených vtáčích územiach.

Rozšírenie na Slovensku

Človek sovu dlhochvostú ohrozuje hospodárskou činnosťou, najmä ťažbou sta­rých porastov a pahýľov stromov s veľkými dutinami, taktiež pomerne častým nelegálnym odstrelom.

Galéria