Vytlačiť

Brhlík lesný

Brhlík lesný

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

66 EUR


Galéria