Vytlačiť

Žlna zelená

Žlna zelená

Picus viridis Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

0 EUR