Vytlačiť

Bučiak nočný

Bučiak nočný

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

2 300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Vták strednej veľkosti podobne ako havran, s krátkym chvostom, dosahujúci hmotnosť 339 - 800 g. Predná a spodná časť tela sú biele, zobák, vrch hlavy a chrbát a lopatky čierne, krídla sú sivé. Z temena sa v rozmnožovacom období tiahnu 3 biele predĺžené perá na chrbát. Nohy má v hniezdnom období ružové, v mimohniezdnom žlté. Mláďatá sú zvrchu hnedo-bielo fŕkané.

Ekológia

Druh je ťažný a na jar prilieta obvykle v apríli. Hniezda si stavia na krovinách a stromoch krovinného vzrastu alebo na normálne vyvinutých vysokých stromoch. často vyhľadáva zaplavované dreviny. Vytvára hniezdne kolónie aj s inými druh­mi brodivých vtákov. Hniezdenie prebieha obvykle od apríla do júla. Samica znáša zvyčajne 3 - 5 jedno­farebných zelenkastomodrastých vajec, z ktorých sa po 21 - 23 dňoch liahnu mláďatá. Rodičia zahrievajú mláďatá ešte ďalších 10 - 12 dní a približne trojtýž­dňové sa rozchádzajú do okolia hniezda. Rodičia potravu spočiatku vyvrhujú vo forme natrávenej kaše, neskôr si ju mláďatá berú z ich zobáka. Ako potrava im slúžia hlavne malé ryby, obojživelníky a hmyz. Schopnými letu sa stávajú po 34 - 40 dňoch, osamo­statňujú sa vo veku asi 50 dní. Lokality opúšťajú v júli a auguste, pričom sa mláďatá aj dospelé jedince často rozptyľujú v rámci pohniezdnych potuliek všetkými smermi. Na zimoviská druh tiahne hlavne v auguste a septembri južným a juhozápadným smerom cez Taliansko, Sicíliu a Maltu. Zimuje hlavne v tropickej Afrike. Niektoré nedospelé dvoj- a trojročné vtáky sa nevracajú po zime späť, ale ostávajú na zimoviskách.

 

Celkové rozšírenie

Druh hniezdi v palearktickej, orientálnej, etiópskej oblasti a Amerike.

Rozšírenie na Slovensku

Bučiak nočný obýva na našom území nížiny s močiarnym charakterom alebo drevinné porasty pri tokoch riek, niekedy zapla­vované, s menej rušenými lokalitami vhodnými na lov potravy. Druh hniezdil na východnom Slovensku najmä v Medzibodroží, neskôr sa hniezdne páry pre­sunuli na iné lokality v NPR Sennom. Na západnom Slovensku hniezdi už mnoho rokov v zmiešanej ko­lónii viacerých druhov vtákov na dunajskom ostrove pri Moči a lese pri vodnej nádrži Kráľová na rieke Váh. Občas zahniezdil druh v menšom počte aj na iných lokalitách, najmä na Považí, na Záhorí v nive rieky Moravy.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 5 chránených vtáčích úze­miach.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozovaný odvodňovaním močiarov, výrubom vhodných hniezdnych stromov a vyrušovaním ľuďmi.

Zaujímavosti

Jeho meno bolo odvodené od toho,že jeho aktivita mimo hniezdneho obdobia prebieha často za šera až v noci. Dožíva sa pomerne vysokého veku, najstarší sledovaný vták sa dožil viac ako 21 rokov.

Galéria