Vytlačiť

Muchár sivý

Muchár sivý

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR