Vytlačiť

Močiarnica mekotavá

Močiarnica mekotavá

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

498 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)