Vytlačiť

Kavka tmavá

Kavka tmavá

Corvus monedula (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

0 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vyžadujúci ďalšiu pozornosť