Vytlačiť

jašterica zelená

jašterica zelená

Lacerta viridis (LAURENTI, 1768)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

690 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

36

Priemerná plocha TML

156 564 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

276

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) (6),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (5),Lacerta (Podarcis) muralis (LAURENTI, 1768) (5),Felis silvestris catus (4),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (3),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (3),Calliptamus italicus (L.) 1758 (2),Helix pomatia LINNAEUS, 1758 (2),Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (2),Elaphe longissima (Laurenti, 1768) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
18.3% 75.0% 6.7%
PAN:
42.7% 52.1% 5.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.7% 67.7% 3.6%
PAN:
61.5% 36.5% 2.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.6% 49.4%
PAN:
79.2% 20.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.5% 38.4% 3.1%
PAN:
65.6% 31.3% 3.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 29,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 18,4 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 14,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,3 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 5,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,3 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,3 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,9 %
F02 - 3,4 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 28,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 20,2 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 17,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 11,5 %
A04 - pasenie 8,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,7 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 4,8 %
A03 - kosenie 1,0 %
D01 - dopravné siete 1,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV