Vytlačiť

jašterica bystrá

jašterica bystrá

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

55

Priemerná plocha TML

202 217 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

348

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (18),Upupa epops Linnaeus, 1758 (8),Vipera berus (LINNAEUS, 1758) (8),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (7),Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) (6),Merops apiaster Linnaeus, 1758 (5),Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (4),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (3),Chrysochraon dispar (Germar, 1834) (3),Dendrocopos sp. (3)


Galéria

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
12.6% 44.1% 43.3%
PAN:
19.0% 52.4% 28.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
23.0% 65.3% 11.7%
PAN:
31.7% 52.4% 15.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

ALP:
32.4% 59.0% 8.6%
PAN:
35.7% 57.9% 6.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
34.7% 28.8% 36.5%
PAN:
52.4% 27.8% 19.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
B02 - manažment lesa 41,7 %
A04 - pasenie 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 28,1 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 27,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 13,3 %
A03 - kosenie 5,9 %
F02 - 5,6 %
D01 - dopravné siete 5,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,7 %
A04 - pasenie 3,7 %
B02 - manažment lesa 2,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 2,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 32,8 %
K02 - biologické procesy 32,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 8,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,5 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 7,9 %
F02 - 4,5 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,8 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 2,8 %

Stav ochrany druhu