Vytlačiť

Losos atlantický

Losos atlantický

Salmo (Salmo) salar Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR


Morfológia

Telo s kužeľovitou hlavou má torpédovitý tvar, na bokoch je sploštené, chvostové steblo je štíhle, ukončené vidlicovitou plutvou. Na prvom žiabrovom oblúku sú zreteľne vyvinuté paličky a čerieslo má zuby v jednom rade. Starším jedincom môžu tieto zuby chýbať. Mladé ryby majú telo s veľkými tmavými škvrnami a červenými bodkami na bokoch. Dospelé jedince majú striebristé telo bez čiernych škvŕn ale­bo s drobnými čiernymi škvrnami v tvare písmena X. V čase neresu majú dospelé samce hákovito zahnutú spodnú čeľusť a oranžovočervenú brušnú časť tela.


 

Ekológia

V dospelosti žije v mori, v novembri až vo februári (podľa povodia) vstupuje do riek, kde sa v horných úsekoch neresí. Samička buduje neresisko na miestach so silným prúdom, vytĺka do štrku 2 - 3 m dlhé neresisko, do ktorého nakladie 6 000 - 25 000 ikier. Relatívna plodnosť je od 500 do 2 000 ikier na 1 kg. časť populácie po nerese hynie. Vyliahnutá mlaď žije 1 - 5 rokov v riekach, neskôr sa splavuje do mora. Existujú aj populácie žijúce trvalo v jazerách. Potravu v riekach tvoria rôzne bezstavovce, v mori predovšetkým ryby.

Celkové rozšírenie

Je rozšírený na severnej pologuli, v úmorí Atlantického oceánu.

Rozšírenie na Slovensku

V minulosti sa vyskytoval v Poprade a Dunajci. Posledný losos bol ulovený v Du­najci v roku 1947. V ostatnom čase boli zaznamenané lososy v českých riekach (Labe, Vltava), je možné, že budovanie rybích priechodov a likvidácia znečistenia spôsobia, že sa tento druh opäť objaví v Poprade či Du­najci. V súčasnosti sa na Slovensku nevyskytuje, preto sa ani nenachádza na žiadnych územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Rozmnožovaniu tohto druhu, jeho migráciám na neres do riek bránia bariéry na tokoch a tiež znečistenie riek. Umelé vysadzovanie násad bez zlepšenia kvality vody a vybudovania rybích priechodov v bariérach tomuto druhu prospieva len čiastočne.

Zaujímavosti

Populáciu lososa vyskytujúcu sa v hor­nom Dunaji považujú niektorí autori za lososa atlantic­kého, ktorý prenikol do Dunaja bývalými spojnicami s riekou Rýn. Iní ju považujú za umelo vysadenú. Nie­ktorí autori sa domnievajú, že ide o samostatný druh pstruha pontokaspického Salmo labrax Pallas, 1811.