Vytlačiť

Modráčik bahniskový

Modráčik bahniskový

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV