Vytlačiť

Modráčik čiernoškvrnný

Modráčik čiernoškvrnný

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR