Vytlačiť

Myšovka stepná

Myšovka stepná

Sicista subtilis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

0 EUR


Počet lokalít

1

Priemerná plocha TML

43 842 844 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

8

Priemerný počet druhov v zázname

12


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (30),Microtus arvalis (Pallas, 1779) (27),Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (12),Apodemus microps Kratochvil et Rosicky, 1952 (7),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (6),Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (4),Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (3),Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (1),Micromys minutus (Pallas, 1771) (1)


Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Kvalita biotopu druhu na kokalite na bioregióne (%)

PAN:
16.7% 83.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Zlá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 100 %

Stav ochrany druhu