Zoologické výskytové záznamy

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 136 - 150 z 331 záznamov

 
 
 
 
-
 
-
 
 
 

 

  Druh Lokalita Charakteristika Druh (LT) Početnosť Dátum Hl. mapovateľ Akcia
validný šidielko ozdobné Prepadlisko SAMICA Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 1 10. 07. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Prepadlisko SAMEC Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 2 10. 07. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Prepadlisko SAMICA Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 20 24. 05. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Prepadlisko SAMEC Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 50 24. 05. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Sazdice - Búr IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 30 16. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Kosihy nad Ipľom, Veľký potok IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 9 16. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Veľká Ves nad Ipľom, Sečiansky potok nad zaústením do Ipľa IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 36 16. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Ipeľský Sokolec - Jelšovka pri ústí do Ipľa NYMFA Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 34 16. 08. 2016 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Chrastince SAMICA Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 4 08. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Chrastince SAMEC Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 10 08. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Záhorce IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 11 25. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Sazdice - Búr IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 4 24. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Kubáňovo IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 1 24. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Záblatský potok pri priem. areáli IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 12 19. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu
validný šidielko ozdobné Zlatovský potok pri priem. areáli IMAGO Coenagrion ornatum (Selys, 1850) 25 19. 06. 2019 Šácha Dušan Druh v atlase Detail záznamu