Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Dátum

6.9.2023 (leto)

Lokalita

Cicovske rybniky


Charakteristika

hlasový prejav (HLAS)

Plocha

1 165 905,07 m2

Početnosť

1 ks


Poznámka

Sústava 6 rybníkov a perifer. kanálikmi s litorál. porastami tŕstia a páliek. A pobr. krovinami.

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Nitriansky kraj

Okres

Komárno

 

Obec

Číčov

Kataster

Číčov

 

Orografický celok

Podunajska rovina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

L-33-012-D

 

ZM (1:10 000)

45-34-07

DFS

82-72a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Lengyel Jozef

Ostatní mapovatelia

Literatúra