Vytlačiť

Vydra riečna

Vydra riečna

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Dátum

14.9.2022 (leto)


Charakteristika

nález trusu (TRUS)

Plocha

19 899,69 m2

Početnosť

15 ks


Poznámka

Na začiatku úseku v spodnej časti novozrekonštruovaný cestný most na ceste III. triedy ponad Levočský potok. Úsek nad mostom je prirodzený s brehovými porastami jelše a vŕby, vo vrchnej časti v bývalých Levočských kúpeľoch sú navážky a zásahy do brehov. Úsek končí malým mostom v bývalých Levočských kúpeľoch, ktoré sú v súčasnosti oplotené a využívané na súkromné účely. V toku sa nachádza malé množstvo komunálneho odpadu.Trus vydry v počte 15ks na 5 rôznych miestach - najviac pod mostom v Levočských kúpeľoch (6 veľkých balvanov s trusom a výlučkami), taktiež pod cestným mostom v spodnej časti úseku (4x). Na 5 ďalších miestach nález trusu.

Fotogaléria

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Olekšák Peter

Ostatní mapovatelia

Literatúra