Počet záznamov

0

Posledný záznam

1.1.0001 0:00:00

 

 

 

 

Monitorovacie záznamy mapovateľa

Kód Názov SK Názov LAT Dátum monitoringu Mapovateľ Akcia
106 Subpanónske travinnobylinné porasty Subpanónske travinnobylinné porasty 20. 05. 2023 Miroslav Fekiač Druh v atlase Detail záznamu
123 Horské kosné lúky Horské kosné lúky 20. 09. 2023 Miroslav Fekiač Druh v atlase Detail záznamu
123 Horské kosné lúky Horské kosné lúky 20. 09. 2023 Miroslav Fekiač Druh v atlase Detail záznamu
123 Horské kosné lúky Horské kosné lúky 21. 09. 2023 Miroslav Fekiač Druh v atlase Detail záznamu
123 Horské kosné lúky Horské kosné lúky 20. 09. 2023 Miroslav Fekiač Druh v atlase Detail záznamu
 
Celkový počet: 137