Vytlačiť

Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Projekt

LIFE South

Územia na mape

Dátum

30.5.2022 (jar)

Lokalita

Mostové-strh


Plocha

4,00 m2


Odhad plochy

16,00 m2

Odhad šírky

0,00 m


Poznámka

Trvalá monitorovacia plocha na sledovanie obnovy biotopu (strhnutie vegetačného krytu).

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
X4 x Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel x 100,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
bocianik rozpukovitý X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 1,00
horcicník rozložitý X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
kotúc polný X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
lucerna datelinová X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
parumancek nevonavý X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
prstnatec obycajný X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
pupenec rolný X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 3,00
pýr plazivý X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
steblovec odstávajúci X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
stoklas mäkký X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
tvrdica obycajná X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50
vika siata X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel E1 Percentá 0,50

Fotogaléria

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Nitriansky kraj

Okres

Komárno

 

Obec

Veľké Kosihy

Kataster

Veľké Kosihy

 

Orografický celok

Podunajska rovina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

L-33-012-D

 

ZM (1:10 000)

45-34-09

DFS

82-73a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Eliáš P., ml.

Ostatní mapovatelia

Literatúra