Vytlačiť

Trnkové a lieskové kroviny

Projekt

pl123

Územia na mape

Dátum

23.9.2020 (jeseň)

Lokalita

Dobrá Voda


Plocha

4,00 m2


Odhad plochy

9 500,00 m2

Odhad šírky

85,00 m


Poznámka

Pokryvnosť etáží E0 5%, E1 60%. Pokryvnosť drevín v E1 40%. Na ploche sa nachádza skládka stavebného odpadu a odpadu zo záhrad. Dôkazom toho je prítomnosť paviniča, vŕby košikárskej a sumachu. Zastúpenie inváznych druhov drevín v E2 medzi 1 % a 25% Rhus typhina a menej ako 1% Robinia pseudoacacia.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr7 x Trnkové a lieskové kroviny x 100,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
agát biely Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. menej ako 1%
baza cierna Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. menej ako 1%
baza cierna Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
borievka obycajná Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. menej ako 1%
bršlen bradavicnatý Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. menej ako 1%
bršlen bradavicnatý Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. menej ako 1%
cerešna vtácia Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E3 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
cerešna vtácia Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
cerešna vtácia Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. menej ako 1%
drác obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
drác obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. menej ako 1%
drien obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
drien obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
dub cerový Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E3 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
dub cerový Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
dub cerový Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
hloh jednosemenný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. nad 25%
hloh jednosemenný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E1 Tansley-modif. medzi 1% a 25%
hloh obycajný Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. menej ako 1%
hruška obycajná Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley-modif. menej ako 1%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Trnavský kraj

Okres

Trnava

 

Obec

Dobrá Voda

Kataster

Dobrá Voda

 

Orografický celok

Male Karpaty

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Malé Karpaty

TM (1:50 000)

M-33-132-A

 

ZM (1:10 000)

35-31-14

DFS

73-71a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Jedlička Boris

Ostatní mapovatelia

Literatúra