Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši (+ 3)

Územia na mape

Dátum

10.7.2020 (leto)

Lokalita

Ploská hora Tr3+Kr7+X8+X9, 6250


Plocha

0,00 m2


Odhad plochy

132 353,00 m2

Odhad šírky

0,00 m


Poznámka

Zo vzácnejších druhov je zaujímavý najmä výskyt Orobanche gracilis.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Kr7 x Trnkové a lieskové kroviny x 7,00
Tr3 6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 90,00
X8 x Porasty inváznych neofytov x 2,00
X9 x Porasty nepôvodných drevín x 1,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Achillea millefolium agg. Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
agát biely X9 Porasty nepôvodných drevín E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
bedrovník lomikamenový Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
brest hrabolistý Kr7 Trnkové a lieskové kroviny E2 Tansley 1 - menej ako 1%
Centaurea scabiosa (syn.) Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cermel bradatý Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
ciernohlávok zastrihovaný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
cistec rovný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Dorycnium pentaphyllum agg. Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dúška panónska Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
dušovka rolná Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Euphorbia glareosa (syn.) Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
Euphrasia stricta agg. Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
fialka srstnatá Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 1 - menej ako 1%
fúzatka prstnatá Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Galium verum agg. Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%

Fotogaléria

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Nitriansky kraj

Okres

Nové Zámky

 

Obec

Bajtava

Kataster

Bajtava

 

Orografický celok

Ipelska pahorkatina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

L-34-002-B

 

ZM (1:10 000)

46-31-22

DFS

81-78b

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Duchoň Mário

Ostatní mapovatelia

Literatúra