Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Územia na mape

Dátum

7.8.2019

Lokalita

Málinec2


Plocha

6 039,48 m2


Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
3130 3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea 3130 0,00

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Banskobystrický kraj

Okres

Poltár

 

Obec

Málinec

Kataster

Málinec

 

Orografický celok

Stolicke vrchy

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Cerová vrchovina

TM (1:50 000)

M-34-124-A

 

ZM (1:10 000)

36-42-21

DFS

74-84c

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Hrivnák Richard

Ostatní mapovatelia

Literatúra