Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Projekt

LIFE South

Územia na mape

Dátum

19.5.2018 (jar)

Lokalita

Ploská hora


Plocha

4,00 m2


Odhad plochy

16,00 m2

Odhad šírky

0,00 m


Poznámka

TMP na sledovanie obnovy biotopu. Záznam nultého stavu. Pre machové poschodie (E0) zaznamenaná iba celková pokryvnosť, kvôli systému nahodený slepý druh Bryum sp.

Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Tr3 6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 100,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
Bryum sp. Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E0 Percentá 5,00
datelinovec bylinný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 3,00
dúška vajcovitá Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 0,50
ihlica trnitá Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 2,00
kosácik obycajný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 3,00
kostrava žliabkatá Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 15,00
kotúc polný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 0,50
krucinka farbiarska Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 2,00
lipkavec syridlový Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 2,00
lipnica lúcna Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 10,00
mliecnik chvojkový Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 0,50
mliecnik obycajný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 0,50
ovsík obycajný Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 2,00
pýr plazivý Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 0,50
ranostajovec pestrý Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 8,00
repík lekársky Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 15,00
reznacka lalocnatá Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 1,00
Rubus sp. Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 4,00
šalvia hájna Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 5,00
slivka trnková Tr3 Panónske travinnobylinné porasty na spraši E1 Percentá 0,50

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Nitriansky kraj

Okres

Nové Zámky

 

Obec

Bajtava

Kataster

Bajtava

 

Orografický celok

Ipelska pahorkatina

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Dunajské luhy

TM (1:50 000)

L-34-002-A

 

ZM (1:10 000)

46-31-17

DFS

81-78a

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Dítě Daniel

Ostatní mapovatelia

Literatúra