Vytlačiť

cervenavec uzlatý

cervenavec uzlatý

Potamogeton nodosus

Územia na mape

Projekt

Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu

Biotop

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260)

Dátum

31.8.2022

Lokalita

Kúty. kanál

 

Etáž

E1

Plocha

642,69 m2

 

Škála

Kohlerová 5-členná škála

Zastúpenie

častý (do 10 % pokryvnosti)

 
 

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Západné Slovensko

 

Kraj

Trnavský kraj

Okres

Senica

 

Obec

Kúty

Kataster

Kúty

 

Orografický celok

Dolnomoravsky uval

Bioregión

panonsky region

 

Kompetencia ŠOP SR

S-CHKO Záhorie

TM (1:50 000)

M-33-130-B

 

ZM (1:10 000)

34-41-05

DFS

73-67b

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Kollár Jozef

Ostatní mapovatelia

Literatúra