Vytlačiť

pižmovec hnedý

pižmovec hnedý


Kód TML

TML_OsmoErem_015 (396 553,81 m2)

Meno mapovatela

Dunay Gejza

Dátum monitoringu

26.9.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-hrabové lesy karpatské

Popis

dubovo hrabový les, miestami s prímesou buka

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 40,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Stredná 50,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 80,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Poznámky

Jasovské dubiny predstavujú relatívne vyhovujúci biotop pre Osmoderma eremita s početnými stromami s dutinami v duboch, hraboch a brestoch na svahu kde sa mi ale pri tejto návšteve nepodarilo nájsť dutinu s výskytom, je to obtiažne. Najlepším biotopom ale pravdepodobne je lipové stromoradie okolo jazera. V minulosti tu bola lipa s dutinou s mohutným výskytom Osmoderiem. Momentálne nie je žiadna dutina v lipe prístupná kde by sa dalo k Osmodermám dostať bez deštruktívneho zásahu čo samozrejme nejde, ale je jedna lipa kde trus padá zhora a zachytáva sa v pavučinách.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
2 100,00 x 800,00 zameraná v GPS

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Carabus (Chrysocarabus) auronitens auronitens Fabricius, 179 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Exocentrus lusitanus Linnaeus, 1767 2 50 ks 50 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Oplosia fennica fennica Paykull, 1880 2 5 ks 5 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Stenostola ferrea ferrea Schrank, 1776 2 10 ks 10 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 2 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carabus (Oreocarabus) hortensis hortensis Linnaeus, 1758 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
pižmovec hnedý 2 5 ks 5 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877) 2 30 ks 30 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy