Vytlačiť

pižmovec hnedý

pižmovec hnedý


Kód TML

TML_OsmoErem_018 (976 668,39 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

28.8.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-hrabové lesy panónske

Popis

dubovo hrabový les so starými stromami duba letného a cerového

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Stredná 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Na TML Vereš sa nachádza dostatok stojacich aj padnutých dutinových stromov- dubov. Populácia druhu tu má dobré podmienky, negatívne pôsobí zarastanie náletovými drevinami. Negatívnym faktorom je nedostatok stromov nižšej vekovej kategórie, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť staré dutinové stromy.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Cylindronotus (Stenomax) aeneus (Scopoli, 1863) 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
roháč obyčajný 5 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
kováčik hrdzavý 3 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
pižmovec hnedý 8 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
fúzač veľký 80 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
pižmovec hnedý 35 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy