Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_035 (14 950,01 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

28.8.2023

Meno mapovateľa

Košťál Jaroslav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

1,00


E1

100,00

E0

25,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Nízka 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Odľahlá lokalita, druhovo chudobný porast, šíri sa Calamagrostis arundinacea, vres, čučoriedka, brusnica. Výskyt horských druhov (Viola sudetica, Gentianella fatrae, Soldanella hungarica, Potentilla aurea, Homogyne alpina)


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
psincek tenucký E1 2 - medzi 1% a 50%
metluška krivolaká E1 2 - medzi 1% a 50%
breza previsnutá E2 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
smlz trstovníkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
vres obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
krížavka jarná E1 1 - menej ako 1%
metlica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kyprina úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
Campanula rotundifolia agg. E1 1 - menej ako 1%
horcek fatranský E1 1 - menej ako 1%
jastrabník Lachenalov E1 1 - menej ako 1%
chlpánik obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
podbelica alpínska E1 1 - menej ako 1%
lubovník škvrnitý E1 2 - medzi 1% a 50%
pyštek obycajný E1 1 - menej ako 1%
chlpana hájna E1 2 - medzi 1% a 50%
cermel lesný E1 1 - menej ako 1%
psica tuhá E1 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný E2 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy