Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_138

Dátum monitoringu

7.8.2013

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

82 092,63 m2

JPRL

602_p.s.1

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 60,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 35,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

55,00

E2

9,00


E1

15,00

E0

3,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

645 , 800

Sklon (%)

50,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

140,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

3

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Vysoká 100,00 V-/B+
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dub zimný E1 0,10
buk lesný E1 7,00
buk lesný E3 18,00
buk lesný E2 7,00
javor horský E1 0,10
jedla biela E1 1,00
smrek obycajný E2 1,00
lieska obycajná E3 0,10
smrek obycajný E3 1,00
smrek obycajný E1 1,00
smlz trstovníkovitý 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,50
Luzula nemorosa (syn.) 501+ menej ako 1%
jedla biela E3 35,00
Deschampsia flexuosa (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
jedla biela E2 1,00
ostružina malinová 0 menej ako 1%
Polytrichum sp. 1-10 medzi 1% a 25%
dvojhrot chvostovitý 1-10 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 501+ medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy