Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_035

Dátum monitoringu

25.7.2013

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

162 205,66 m2

JPRL

504_A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 67,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 30,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 3,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

2,00

E0

2,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

380 , 490

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

60,00

120,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

98,00

Dvojetážový

2,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 100,00 V+
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Betula verrucosa (syn.) E1 0,10
zubacka cibulkonosná 0 menej ako 1%
náprstník velkokvetý 0 menej ako 1%
Carex sp. 0 menej ako 1%
dub zimný E1 0,10
baza cierna E1 0,10
Deschampsia flexuosa (syn.) 0 menej ako 1%
buk lesný E2 1,00
jastrabník lesný 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,10
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
ploník obycajný 0 menej ako 1%
javor horský E1 0,10
hrab obycajný E3 2,00
rakyt cyprusovitý 0 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 1-10 menej ako 1%
veronika lekárska 0 menej ako 1%
paprad samcia 0 menej ako 1%
buk lesný E3 61,00
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy