Vytlačiť

užovka hladká

užovka hladká


Kód TML

TML_CoroAust_016 (68 065,49 m2)

Meno mapovatela

Kánya Milan

Dátum monitoringu

15.9.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 30,00 V+/B+
H05.01 - odpadky a pevný odpad Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Kvalita populácie druhu na lokalite určená na základe najúspešnejšej návštevy v danom roku


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
užovka hladká 1 ks vizuálne pozorovanie SUBADD - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy